Kontakt

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Hanna Gadomska
Kancelaria Komornicza w GdańskuAdres

ul. Kartuska 137/3 (II piętro)
80-138 Gdańsk


e-mail: gdansk3@komornik.pl

+48 ( 58) 32 23 143

+48 ( 58) 32 23 143

Kancelaria czynna
Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Kasa czynna
Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Przyjęcia interesantów przez komornika
Poniedziałek 11:00-15:00

Konto
Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234
W przypadku przelewu z poza granic kraju należy wpisać kod SWIFT:
pkopplpw pl68 12405400 1111 0000 4916 7234

REGON: 191709606
NIP: 5831872751


ZAPEWNIAMY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Osoba chcąca skorzystać z usług tłumacza migowego jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.