Podstawa prawna

Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego