Obszar działania

Foundation | Welcome

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanny Gadomskiej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska ma prawo do działania na obszarze całej Polski


INFORMACJA DLA WIERZYCIELI
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
WŁAŚCIWOŚĆ
Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik sądowy. W tym przypadku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, który jest właściwy dla obszaru:

Pełna lista ulic i dzielnic właściwości terytorialnych